stelsel.jpg

vervuild / implodeert

oer-economisch het seizoen versnellen

erosie [water en lucht]

vlammendovend systeem ↑wat het nog steeds is reorganiseren, het zijn vlammen door lucht, in die hoedanigheid is water proportioneel

brandnetelqr

oereconomisch kan je het seizoen versnellen en erosie laten optreden, proportioneel maakt het niet uit of het licht is of donker.

logische techniek - overeenstemmend.

als je zegt "oereconomisch" dan is het ook oereconomisch.